Лични данни

Политика за съхранение и обработване на лични данни

 

Сайтът dogramaruse.com е собственост на ТТ Пласт ЕООД, дружество регистрирано в България, ЕИК: 206407688, ИН по ЗДДС: BG206407688, офис за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. Николаевска 27. Можете да получите рекламни съобщения и за други наши сайтове и марки, различни от посетения от Вас сайт.

Криптиране и защита на информацията на сайта

Нашият сайт не съхранява и не обработва финансови данни като кредитни и дебитни карти, банкови сметки и др. Всички форми и страници, които изискват въвеждане на чувствителна финансова информация, номера на банкови карти, секретни кодове и периоди на валидност на банкови карти, изпращат тази информация директно до нашите доставчици на платежни услуги. Тези форми използват високонадеждни методи на криптиране (SSL), които превръщат данните Ви в специален код, който само организацията, обработваща плащането, може да дешифрова.

Всички страници и връзки, както и Log-in форми в Сайта също използват SSL криптиране и протокол „https“. Това означава, че информацията, която въвеждате и получавате от нашия сайт, няма как да бъде „прихваната“, „открадната“ или компрометирана (променена) от недобросъвестни лица, хакери и т.н.

Как и защо използваме информацията ви?

ТТ Пласт ЕООД Ви предлага и изпълнява стоки и услуги, публикувани в този сайт и контролира данните, които предоставяте, когато закупувате тези стоки и ползвате тези услуги.

Ние използваме Вашата информация:

– за да осигурим правилното и висококачествено обслужване и предоставяне на стоки и услуги чрез нашия сайт. Личните Ви данни може да бъдат изнесени извън България или извън Европейския Съюз. При всички положения се вземат адекватни мерки за защита на личните Ви данни.

– за да ги предоставим на компетентните органи на властта или пред друго лице, в случай че това се изисква от нас по закон.

– за да осъществяваме промоции, кампании, томболи, реклами и др.

Може да Ви изпратим рекламни материали и съобщения, например листовки, каталози, периодични информативни издания, както на твърд носител, така и в електронна форма. Може да се свържем с Вас по телефон или e-mail, за да обсъдим Вашия профил, стоки или услуги, които сте поръчали или от които бихте могли да имате интерес. Може да се свържем с Вас и с цел анализ и анкетиране. С Вас може да се свържат и някои от нашите внимателно подбрани партньори, които също имат изградени практики за съхранение и защита на личните данни.

Понякога може да придобиваме информация за Вас от публичното пространство, например социални мрежи, форуми и др., с цел предотвратяване на измами, за потвърждение на самоличността, както и за маркетинг и рекламни цели.

Възможно е да записваме телефонните разговори с Вас с цел сигурност, качество на обслужването и обучение на персонала ни.