Условия за ползване

Общи условия за ползване

 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между нашия сайт и потребителите на сайта. Чрез използване на „dogramaruse.com“ потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  1. Собственост и правила за ползване

Собственик и администратор на dogramaruse.com е ТТ Пласт ЕООД, дружество регистрирано в България, ЕИК: 206407688, ИН по ЗДДС: BG206407688, офис за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. Николаевска 27.

ТТ Пласт ЕООД (наричан по-долу също и „Продавач“ или „ние“, или „нас“) дава на Вас (наричани по-долу също и „Потребител“ или „клиент“, или „вие“, или „вас“)  право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на този Сайт да се копират, публично разпространяват или раздават, променят или употребяват в други уеб сайтове, по какъвто и да е начин и с каквато и да било търговска или нетърговска цел. Съдържанието на този Сайт е под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права.

Всички използвани имена, знаци, символи на продукти и търговски марки, публикувани в Сайта, са защитени от авторско право и са притежание на техните собственици.

  1. Цени, поръчки и обработване на поръчките

Всички цени в Сайта са в Български Лева (BGN) с включен 20% Български ДДС. В описанието на артикула е пояснено дали цената включва монтаж. Условията за доставка са подробно описани в раздел „Доставка“ на Сайта. Вътреобщностни доставки към лица регистрирани по ДДС в други държави-членки ще бъдат променени като ДДС се начислява със ставка 0%. Премахването на 20%-ната ставка от поръчката се осъществява от упълномощен оператор или администратор на Сайта, след което клиентът, който има право да извършва вътреобщностно придобиване, получава нов тотал за плащане с 0% ДДС.

За да направите поръчка, трябва да имате навършени минимум 18 години.

Всички поръчки направени през Сайта трябва да бъдат одобрени от нас. При подаване на поръчка, Потребителят получава e-mail потвърждение, че заявката му е стигнала до нашия административен отдел. Задължение на Потребителя е да провери и да се убеди в точността и верността на e-mail адреса, както и всички останали данни изисквани за осъществяване на поръчка. E-mail уведомлението не е потвърждение, че ние сме приели Вашата поръчка. За поръчани услуги, поръчката Ви ще бъде приета и договорът за покупко-продажба ще се счита за сключен, когато ние прегледаме поръчката Ви, свържем се с Вас за да уточним евентуална необходимост от корекции или особености, потвърдим крайната сума за плащане и получим плащането. За поръчани стоки/изделия, поръчката Ви ще бъде приета и договорът за покупко-продажба ще се счита за сключен, когато ние прегледаме поръчката Ви, свържем се с Вас за да уточним евентуална необходимост от корекции или особености, потвърдим крайната сума за плащане, получим плащането и експедираме поръчаните стоки/изделия.

  1. Доставка / Географско Покритие

Подробни данни за начините и цените за доставка, могат да се открият в секция „Доставка“ на Сайта.

Въпреки, че полагаме голямо старание да доставим поръчаните продукти в указания в описанието на продуктите срок, този срок е информативен и ориентировъчен. ТТ Пласт ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката или услугата, както и за каквито и да било произхождащи от това имуществени и неимуществени вреди.

Всички артикули в Сайта се предлагат до изчерпване на наличностите.

  1. Отмяна на поръчки и връщане

4.1. Отмяна на поръчки и връщане на стоки/изделия

Поради характера на продуктите предлагани в този сайт (всички изделия се изработват по уникалните размери и изисквания на клиента), отмяна на поръчки и връщане на стоки/изделия не е разрешена. Следователно заплатени суми не се възстановяват. Изключение правят следните случаи:
– Възстановяване на надплатена сума поради по-малки точни размери, взети на обект – в случай, че клиентът е заплатил онлайн през нашия сайт, за точни размери се смятат размерите, които са взети професионално от представител на Продавача и одобрени от клиента в протокол или договор за поръчка (огледът се извършва след заплащане онлайн). Вариациите са рядко и в много малки граници. Ако след професионално вземане на размерите има малка корекция, ние ще Ви уведомим за най-често незначителната сума за доплащане или за възстановяване.
– Случаи, в които по вина на Продавача размерите или характеристиките на изделието не съвпадат с тези, които Потребителят е поръчал, или изделието не функционира правилно поради производствен дефект и Продавачът не е в състояние да ремонтира или подмени изделието. В този случай, се възстановява само стойността на дефектното изделие или част, а не на цялата поръчка. За повреди или неправилно функциониране причинено от неправилен монтаж, отговорността за поправка или подмяна на изделието е на лицето, извършило монтажа.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 5 работни дни.

Продавачът запазва правото си да спре изпращането на стоки/изделия, в случай че заподозре, че поръчката е с измамен характер или плащането е осъществено по неправомерен начин или от неупълномощено да се разпорежда с платежния метод лице.

4.2. Отмяна на поръчки за услуги

Когато Потребителят е поръчал услуги, сделката не се регулира от правилата за търговия от дистанция.

Ако Потребителят желае да отмени поръчка само за услуги, той може да стори това без да заплаща такси и неустойки при условие, че не е заплатил поръчката. Ако поръчката е платена, Потребителят има право да отмени услугата и да получи платената сума обратно, но след като заплати или от тази сума бъде удържана административна такса от 7% (минимум 15лв) от върнатата сума.

Ако желаете да отмените поръчката си, трябва да се свържете с нас на основния телефон за връзка, публикуван на Сайта. Единственият начин за отмяна на поръчка е по телефона.

  1. Гаранция за най-добра цена

Понякога Продавачът може да рекламира и предоставя на потребителите Гаранция за най-добра цена. Такава гаранция се предоставя, само когато е публикувана на Сайта.

Гаранцията за най-добра цена важи само за същия продукт, със същите размери, характеристики и качество. За да се възползвате от гаранцията за най-добра цена, трябва да предоставите (в оригинал) реална по-ниска оферта от друга фирма, която ясно да показва гореспоменатите атрибути.

  1. Нашите фирмени данни, данни за контакт и информация съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Име на фирмата Продавач (собственик на Сайта): ТТ Пласт ЕООД, дружество регистрирано в България, ЕИК: 206407688, ИН по ЗДДС: BG206407688, офис за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. Николаевска 27.

Нашите данни за контакт са публикувани в секция „Контакт“, както и в най-долната секция (footer) на всяка страница на Сайта.

Основните характеристики на стоките/услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоката/услугата е изписана на страницата за представяне на съответния продукт и е в Български Лева (BGN) с включен 20% Български ДДС. В описанието на артикула е пояснено дали цената включва монтаж. Условията за доставка са подробно описани в раздел „Доставка“ на Сайта. Вътреобщностни доставки към лица регистрирани по ДДС в други държави-членки ще бъдат променени като ДДС се начислява със ставка 0%. Премахването на 20%-ната ставка от поръчката се осъществява от упълномощен оператор или администратор на Сайта, след което клиентът, който има право да извършва вътреобщностно придобиване, получава нов тотал за плащане с 0% ДДС.

Стойността на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на стоките, а могат да бъдат намерени в раздел „Доставка“ на Сайта.

Начините за доставка са описани в раздел „Доставка“ на Сайта.

Продавачът и Сайтът не използват телефонни линии или други средства за комуникация с добавена стойност.

  1. Общи положения

Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия (вкл. при регистрации, плащания и други подобни).

Продавачът и Сайтът не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за:

– каквито и да е щети и вреди, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от неизпълнение на отговорностите ни по тези Общи условия, както и от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение за възможност да възникнат такива вреди;

– вреди от неправилна експлоатация или неправилен монтаж на продаваните в Сайта артикули.

– функционалността на мрежата с данни на потребителите, нито за нейната хардуерна и софтуерна обезпеченост;

– функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и свързаността на устройствата на потребителите с нея;

– евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на Сайта;

– съдържанието на интернет страници, към които пренасочват връзки, разположени на Сайта;

– данните, посочени от потребителя при регистрацията му, вкл. посочване на неверни данни, както и за неоторизиран достъп до услугата чрез използване на чужди потребителски имена и пароли;

– други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Продавача.

Продавачът може да прехвърля права и да възлага изпълнение на задълженията си по тези Общи условия на кое да е трето лице.

Потребителят няма право да прехвърля права и да възлага изпълнение на задълженията си по тези Общи условия на трети лица, освен след изрично писмено потвърждение от страна на Продавача.

Ако една или повече клаузи на тези Общи условия е определена от съдебен орган като невалидна, то всички други клаузи, както и самите Общи условия остават валидни.

Продавачът има право да променя тези Общи условия неограничен брой пъти и без предупреждение. При промяна, актуалните Общи условия ще бъдат публикувани веднага на Сайта. Потребителят е длъжен да се запознава с Общите условия при всяко ползване на Сайта.

Сайтът и взаимоотношенията между Продавача и Потребителя се регулират от действащото законодателство на Република България. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Политика за съхранение и обработване на лични данни

 

Сайтът dogramaruse.com е собственост на ТТ Пласт ЕООД, дружество регистрирано в България, ЕИК: 206407688, ИН по ЗДДС: BG206407688, офис за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. Николаевска 27. Можете да получите рекламни съобщения и за други наши сайтове и марки, различни от посетения от Вас сайт.

Криптиране и защита на информацията на сайта

Нашият сайт не съхранява и не обработва финансови данни като кредитни и дебитни карти, банкови сметки и др. Всички форми и страници, които изискват въвеждане на чувствителна финансова информация, номера на банкови карти, секретни кодове и периоди на валидност на банкови карти, изпращат тази информация директно до нашите доставчици на платежни услуги. Тези форми използват високонадеждни методи на криптиране (SSL), които превръщат данните Ви в специален код, който само организацията, обработваща плащането, може да дешифрова.

Всички страници и връзки, както и Log-in форми в Сайта също използват SSL криптиране и протокол „https“. Това означава, че информацията, която въвеждате и получавате от нашия сайт, няма как да бъде „прихваната“, „открадната“ или компрометирана (променена) от недобросъвестни лица, хакери и т.н.

Как и защо използваме информацията ви?

ТТ Пласт ЕООД Ви предлага и изпълнява стоки и услуги, публикувани в този сайт и контролира данните, които предоставяте, когато закупувате тези стоки и ползвате тези услуги.

Ние използваме Вашата информация:

– за да осигурим правилното и висококачествено обслужване и предоставяне на стоки и услуги чрез нашия сайт. Личните Ви данни може да бъдат изнесени извън България или извън Европейския Съюз. При всички положения се вземат адекватни мерки за защита на личните Ви данни.

– за да ги предоставим на компетентните органи на властта или пред друго лице, в случай че това се изисква от нас по закон.

– за да осъществяваме промоции, кампании, томболи, реклами и др.

Може да Ви изпратим рекламни материали и съобщения, например листовки, каталози, периодични информативни издания, както на твърд носител, така и в електронна форма. Може да се свържем с Вас по телефон или e-mail, за да обсъдим Вашия профил, стоки или услуги, които сте поръчали или от които бихте могли да имате интерес. Може да се свържем с Вас и с цел анализ и анкетиране. С Вас може да се свържат и някои от нашите внимателно подбрани партньори, които също имат изградени практики за съхранение и защита на личните данни.

Понякога може да придобиваме информация за Вас от публичното пространство, например социални мрежи, форуми и др., с цел предотвратяване на измами, за потвърждение на самоличността, както и за маркетинг и рекламни цели.

Възможно е да записваме телефонните разговори с Вас с цел сигурност, качество на обслужването и обучение на персонала ни.

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Тези гаранционни условия и условия за ред за предявяване на рекламации уреждат взаимоотношенията на ТТ Пласт ЕООД (наричано за краткост Продавач) и получилите от ТТ Пласт ЕООД изделия и услуги клиенти (наричани за краткост Потребители или Потребител).
Гаранционният срок, който Продавачът дава на Потребителя, е с различна продължителност, взависимост от вида на изделието или услугата, марката и моделът, както и типа материал, от който е изработено изделието. Във всяка гаранционна карта изрично е упоменат гаранционният срок на изделията.
Гаранцията на изделията и услугите важи само при напълно заплатена цена на поръчката. За неплатени поръчки и поръчки с остатък за доплащане, рекламации не се приемат.
Гаранцията важи само ако изделията са монтирани от служители на ТТ Пласт ЕООД.
Гаранцията важи за указаните на гаранционната карта срокове, считано от датата на издаване на гаранционната карта.
Гаранцията важи при нормална експлоатация на изделията.Не важи при следи от агресивна или неправилна употреба.
Гаранцията не важи при щети от пожар, наводнение, природни бедствия или вандализъм.
Гаранцията на стъклопакети е само за херметизация и не важи при счупване.
Поради характера на изделията (всички изделия се изработват по уникалните мерки и изисквания на клиента), връщане на стоки/изделия не е разрешена, с изключение на случаите, в които по вина на Продавача характеристиките на изделието не съвпадат с тези, които Потребителят е поръчал, или изделието не функционира правилно поради производствен дефект. За повреди или неправилно функциониране причинено от неправилен монтаж, отговорността за поправка или подмяна на изделието е на лицето, извършило монтажа. В който и да е от случаите описани по-горе, дефектното изделие се ремонтира или подменя с ново. Възстановяване на заплатени суми не е разрешено освен в случаите, когато Продавачът не е в състояние да коригира или замени дефектното изделие. В последния случай, се възстановява само стойността на дефектното изделие или част, а не на цялата поръчка.
Рекламации се приемат само за заплатени поръчки. За неплатени поръчки и поръчки с остатък за доплащане, рекламации не се приемат.
Рекламации се заявяват само на тел. 088 364 7262 или в офиса за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. Николаевска 27 и се обработват на адреса на клиента след оглед от служител на ТТ Пласт ЕООД (поради характера на продукта).

Политика за Бисквитки (Cookies)

За да работи правилно нашият сайт (dogramaruse.com), понякога той създава малки файлове във Вашите устройства наречени „бисквитки“ (cookies).
Какво са бисквитките?

Бисквитка е малък текстов файл, който уеб сайт създава във Вашия компютър или мобилно устройство, в момента, когато посетите този сайт. Този малък файл помага на сайта да запомни Вашите действия и предпочитания (например вписване като потребител, език, големина на шрифта, предпочитания за изглед и др.) за определено време. Така Вие няма нужда всеки път да въвеждате една и съща информация, да избирате предпочитания за изглед и т.н., когато посетите повторно сайта или когато преминавате от страница в страница.

Използвайки нашия сайт (dogramaruse.com), Вие се съгласявате да използваме бисквитки съгласно тази Политика за Бисквитките. За повече информация, посетете официалния сайт за бисквитки на Европейската Комисия на адрес:

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

или прочетете още на:

www.whatarecookies.com.

 

Как използваме бисквитките?

Бисквитките изпълняват много и различни функции в нашия сайт, като основна роля имат да запомнят Вашите предпочитания, за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване. Също така бисквитките помагат рекламите и предложенията, които виждате онлайн, да са според Вашите интереси и предпочитания. Бисквитките ни помагат да Ви предоставим по-добра интерактивност на сайта, по-лесна употреба и по-приятно онлайн изживяване.

Информацията, която е свързана с бисквитките, която Ви идентифицира персонално, е под пълния ни контрол и ние гарантираме, че няма да я използваме по никакъв друг начин, освен посочените начини в тази политика за бисквитки.

Видове бисквитки

Essential cookies – позволяват Вие да навигирате и да имате пълен достъп до всички функции на нашия сайт.

Performance cookies – запомнят информация за това как използвате сайта, например страниците, които посещавате, информацията, която търсите. Тази информация ни позволява да анализираме и подобрим работата на нашия сайт. Тези бисквитки са напълно анонимни.

Functionality cookies – запомнят избори, които сте направили при предишни посещения на сайта, например език, регион, размери, шрифтове и др. Тези бисквитки не могат да следят дейността Ви в други сайтове.

Advertising cookies – използват се, за да получавате реклами, които са по-близки до интересите Ви. Тези бисквитки обикновено се създават от рекламни мрежи след нашето позволение. Ние не предоставяме никаква лична информация на организации, които рекламират по този начин.

Analytics, Security and Fraud Prevention – ние използваме бисквитки за анкетни цели и с цел подобряване на услугите ни, както и с цел предотвратяване на измами. Личната информация събрана по този начин не се предоставя на трети страни, освен ако това не се изисква от нас по силата на закон.

Как да контролирам бисквитките?

Ако желаете, можете да контролирате и дори изтривате бисквитки, вижте как на aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които са създадени във Вашето устройство. Можете и да настроите повечето браузъри да не приемат бисквитки. Ако направите това обаче, може да трябва да настройвате ръчно някои предпочитания всеки път, когато посещавате сайтове, също така и някои функции и услуги на сайтовете може да не работят за Вас.